Välkommen till Föreningen Kungälvs Musei Vänner

Kungälvs Musei Vänner är en ideell förening som har syftet att skapa opinion för att förverkliga visionen om ett levande museum och besökscentrum i Kungälv. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och är öppen för enskilda personer eller organisationer som är intresserade av att verka för föreningens ändamål.

Kungälvsbygdens historia är gammal. Det visar forntida och medeltida lämningar som framkommit i utgrävningar och forskning gällande Kungälvs föregångare, Kongahälla. Många fynd förvaras idag på flera museer i Norden.

Bygdens och stadens historia är rik och dess nordiska arv är utomordentligt omfattande. Ett förnyat historiskt intresse hos en större allmänhet gör att det finns flera skäl att förverkliga ett levande museum i staden. Föreningen anser att den kulturhistoriskt viktiga Fästningsholmen är den naturliga samlingsplatsen för aktiviteter som levandegör bygdens historia. Vi kallar den BOHUSPORTEN.

Föreningen registrerar och förvarar intressanta historiska föremål, boksamlingar och ett mycket omfattande bildarkiv. Dessutom bedrivs en bred kulturverksamhet, exempelvis föreläsningar, studieresor, utställningar, musikevenemang och bokutgivning. Föreningen har sitt säte i hembygdsgården på Fästningsholmen.

Till föreningens medlemmar
Med anledning av risken för spridning av coronaviruset vill jag främst hänvisa till myndigheternas rekommendationer. Men med tanke på att många av våra medlemmar är äldre och därför löper större risk för allvarliga komplikationer om de blir smittade , finns det anledning att vara extra restriktiv med alla slags möten. Styrelsen har därför beslutat ställa in följande möten: årsmötet den 19 mars, Musik i muséet den 6 april. Även bussresan i vårt närområde ställs in den 25 april. Resan äger i stället rum i höst. Omsorgen om medlemmarna måste gå först! Styrelsen ska fastställa reservdatum för de inställda mötena.
Lars-Olof Olsson, ordförande i KMV

Aktuellt

Under fliken AKTUELLT finner du föreningens aktuella aktiviteter. I medlemsutskick och i Kungälvs-Posten finns också information.

Titta gärna in i vårt arkiv.
Här kommer Kungälvs Musei Vänner visa delar av sina samlingar.
http://fkmv.kulturhotell.se

 

Välkommen som medlem i föreningen!

Är du intresserad av Kungälvs historia och kultur? Är du nyinflyttad? Vill du bidra till att förverkliga ett museum/besökscentrum i Kungälv? Vill du hjälpa till att göra vårt kulturarv känt på ett roligt sätt? Ja, det finns många skäl att vara medlem i föreningen Kungälvs Musei Vänner.
Kontakta oss gärna!
-------------------------------------------------
Vill du ta hand om vår hemsida
En rolig och intressant uppgift för en medlem med datorvana. Hemsidan är mycket lättarbetad. Kontakta Hans Idström tel 070-650 12 12 eller hans.idstrom@comhem.se

Bohusporten

BOHUSPORTEN blir en nordisk samlingspunkt och mötesplats för invånare i Kungälv, men också för närliggande kommuner, regionen och de nordiska länderna. Alla hör till vår bygds historia.
BOHUSPORTEN blir en plats för alla, fulladdad med upplevelser, kunskap och service. Här får forskare och lekmän, museipedagoger och skolelever ett gemensamt forum.

Hit kan besökare komma för att ta del av spännande temautställningar.

Kontakta oss