Välkommen till föreningen Kungälvs Musei Vänner

Kungälvs Musei Vänner är en ideell förening som har syftet att skapa opinion för att förverkliga visionen om ett levande museum och besökscentrum i Kungälv. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och är öppen för enskilda personer och organisationer som är intresserade av att verka för föreningens ändamål.

Kungälvsbygdens historia är gammal och dess nordiska arv är utomordentligt omfattande. Det visar forntida och medeltida lämningar som framkommit i utgrävningar och forskning om Kongahälla. Ett förnyat historiskt intresse hos en större allmänhet gör att det finns flera skäl att realisera ett levande museum i staden.

Vid sidan om vårt opinionsarbete har vi andra aktiviteter som är förberedande åtgärder inför ett museum, exempelvis bildarkiv, utställningar, föreläsningar, studieresor, Kungälvsbroderiet och andra kulturhistoriska arrangemang. Föreningen arbetar också för ett friluftsmuseum där vi utmärker och informerar om historiskt intressanta platser i Kungälvsbygden.

 

Till föreningens medlemmar

Med anledning av risken för spridning av coronaviruset vill jag främst hänvisa till myndigheternas rekommendationer. Men med tanke på att många av våra medlemmar är äldre och därför löper större risk för allvarliga komplikationer om de blir smittade, finns det anledning att vara extra resriktiv med alla slags möten. Styrelsen har därför ställt in årsmötet, de flesta styrelsemötena, öppettider i Hembygdsgården samt all programverksamhet. Omsorgen om medlemmarna måste gå först.
Under hösten eller i början av 2021 hoppas styrelsen kunna ta nytt beslut om möten och andra aktiviteter. Årsmötet avseende 2019 samt årsmöte 2020 hålls i ett gemensamt möte i mars månad 2021.

Lars-Olof Olsson
Föreningens ordförande

Medlemskap
Är du allmänt intresserad av historia eller speciellt Kungälvs historia och kultur? Vill du bidra till att förverkliga ett museum/besökscentrum i Kungälv? Vill du hjälpa till att göra vårt kulturarv känt på ett roligt sätt? Ja, då finns det många skäl att vara medlem i föreningen Kungälvs Musei Vänner. Du är hjärtligt välkommen!

Du blir medlem när du betalat medlemsavgiften. Den betalas på Bankgiro 5069-6350 eller Plusgiro 488 75 26-4.
Glöm inte att ange namn, postadress och eventuell e-postadress. Om du har frågor, kontakta oss.
Medlemsavgift per år:
100 kr för vuxen person. 50 kr för ungdom under 18 år. 150 kr för familj.
Gåvor och annat stöd till föreningen mottages tacksamt. Ange då "gåva till fonden Bohusporten" eller "gåva till föreningen".


Titta gärna in i vårt arkiv.
Där kommer Kungälvs Musei Vänner visa delar av sina samlingar.
http://fkmv.kulturhotell.se

Kungälvs Musei Vänner (KMV)
Box 585
442 16 Kungälv
Besöksadress:
Hembygdsgården på Fästningsholmen

 
Kontaktperson:
Ordförande: Lars-Olof Olsson
e-post: bloo@telia.com
Tel 072.526 94 40

Kontakta oss