Välkommen till vår nya hemsida för Kulturarv Kungälv via länken: kulturarvkungalv.se

Välkommen till föreningen Kungälvs Musei Vänner

Kungälvs Musei Vänner är en ideell förening som har syftet att skapa opinion för att förverkliga visionen om ett levande museum och besökscentrum i Kungälv. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och är öppen för enskilda personer och organisationer som är intresserade av att verka för föreningens ändamål.

Kungälvsbygdens historia är gammal och dess nordiska arv är utomordentligt omfattande. Det visar forntida och medeltida lämningar som framkommit i utgrävningar och forskning om Kongahälla. Ett förnyat historiskt intresse hos en större allmänhet gör att det finns flera skäl att realisera ett levande museum i staden.

Vid sidan om vårt opinionsarbete har vi andra aktiviteter som är förberedande åtgärder inför ett museum, exempelvis bildarkiv, utställningar, föreläsningar, studieresor, Kungälvsbroderiet och andra kulturhistoriska arrangemang. Föreningen arbetar också för ett friluftsmuseum där vi utmärker och informerar om historiskt intressanta platser i Kungälvsbygden.

 

Till föreningens medlemmar

Med anledning av coronaviruset har Hembygdsgården varit stängd. Programverksamhet och möten har varit inställda.
Men nu startar vi efterhand upp igen. Se vilka aktiviteter som planeras under rubriken Aktuellt.
Observera att det fortfarande finns anledning att vara restriktiv under alla slags möten. 

Medlemskap
Är du allmänt intresserad av historia eller speciellt Kungälvs historia och kultur? Vill du bidra till att förverkliga ett museum/besökscentrum i Kungälv? Vill du hjälpa till att göra vårt kulturarv känt på ett roligt sätt? Ja, då finns det många skäl att vara medlem i föreningen Kungälvs Musei Vänner. Du är hjärtligt välkommen!

Du blir medlem när du betalat medlemsavgiften. Den betalas på Bankgiro 5069-6350 eller Plusgiro 488 75 26-4.
Glöm inte att ange namn, postadress och eventuell e-postadress. Om du har frågor, kontakta oss.
Medlemsavgift per år:
100 kr för vuxen person. 50 kr för ungdom under 18 år. 150 kr för familj.
Gåvor och annat stöd till föreningen mottages tacksamt. Ange då "gåva till fonden Bohusporten" eller "gåva till föreningen".


Titta gärna in i vårt arkiv.
Där kommer Kungälvs Musei Vänner visa delar av sina samlingar.
http://fkmv.kulturhotell.se

Kungälvs Musei Vänner (KMV)
Fästningsparken 1
442 31 Kungälv
Besöksadress:
Hembygdsgården på Fästningsholmen

 
Kontaktperson:
Ordförande: Lars-Olof Olsson
e-post: bloo@telia.com
Tel 072-526 94 40

Kontakta oss