Välkommen till Föreningen Kungälvs Musei Vänner

Kungälvs Musei Vänner är en ideell förening som har syftet att skapa opinion för att förverkliga visionen om ett levande museum och besökscentrum i Kungälv. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och är öppen för enskilda personer eller organisationer som är intresserade av att verka för föreningens ändamål.

Kungälvsbygdens historia är gammal. Det visar forntida och medeltida lämningar som framkommit i utgrävningar och forskning gällande Kungälvs föregångare, Kongahälla. Många fynd förvaras idag på flera museer i Norden.

Bygdens och stadens historia är rik och dess nordiska arv är utomordentligt omfattande. Ett förnyat historiskt intresse hos en större allmänhet gör att det finns flera skäl att förverkliga ett levande museum i staden. Föreningen anser att den kulturhistoriskt viktiga Fästningsholmen är den naturliga samlingsplatsen för aktiviteter som levandegör bygdens historia. Vi kallar den BOHUSPORTEN.

Föreningen registrerar och förvarar intressanta historiska föremål, boksamlingar och ett mycket omfattande bildarkiv. Dessutom bedrivs en bred kulturverksamhet, exempelvis föreläsningar, studieresor, utställningar, musikevenemang och bokutgivning. Föreningen har sitt säte i hembygdsgården på Fästningsholmen.

Aktuellt

Under fliken AKTUELLT finner du föreningens aktuella aktiviteter. I medlemsutskick och i Kungälvs-Posten finns också information.

Titta gärna in i vårt arkiv.
Här kommer Kungälvs Musei Vänner visa delar av sina samlingar.
http://fkmv.kulturhotell.se

 

Välkommen som medlem i föreningen!

Är du intresserad av Kungälvs historia och kultur? Är du nyinflyttad? Vill du bidra till att förverkliga ett museum/besökscentrum i Kungälv? Vill du hjälpa till att göra vårt kulturarv känt på ett roligt sätt?
Det finns många skäl att vara medlem i föreningen Kungälvs Musei Vänner.
Kontakta oss gärna!

Bohusporten

BOHUSPORTEN blir en nordisk samlingspunkt och mötesplats för invånare i Kungälv, men också för närliggande kommuner, regionen och de nordiska länderna. Alla hör till vår bygds historia.
BOHUSPORTEN blir en plats för alla, fulladdad med upplevelser, kunskap och service. Här får forskare och lekmän, museipedagoger och skolelever ett gemensamt forum.

Hit kan besökare komma för att ta del av spännande temautställningar.

Kontakta oss