Aktuellt

Kalendarium, sommaren 2021
Föreningens aktiviteter är beroende av myndigheternas rekommendationer. Den planerade visningen av Kungälvsbroderiet i Mimers hus är flyttad till hösten. Under sommaren kan hembygdsgården vara öppen under vissa tider.  

Årsmöte
Föreningens årsmöte 2021 ägde rum den 19 maj. På grund av pandemin genomfördes mötet utan fysisk närvaror av medlemmar (så kallat per capsulam). Många medlemmar hade brevledes i en svarsblankett godkänt och beslutat enligt de förslag som framförts i kallelsen.

Under fliken Föreningen/Styrelsen finns namn på medlemmar som valts till förtroendeuppdrag i föreningen.

Kalendarium, hösten 2021
Även höstens aktiviteter kan vara begränsade på grund av pandemin. Preliminärt gäller:
- Måndagsgruppen återupptar sin verksamhet
- Några berättarkvällar hoppas vi kunna genomföra
- Slöjdutställningar i hembygdsgården
- Kungälvsbroderiet ställs ut i Mimers konsthall
- Vi planerar att trycka en bok med Connys artiklar i Kungälvs-Posten, "Foton från förr"

 

Vill du ha en praktisk uppgift i föreningen?
Vi har många aktiva medlemmar som gör värdefulla ideella insatser i föreningen. Men det finns plats för fler. Om du har tid, lust och möjlighet, hör av dig till Lars-Olof Olsson, telefon 072-526 94 40 eller e-post bloo@telia.com

Här är några exempel på uppgifter:
- Registrera böcker, dokument, konst, föremål och fotografier som föreningen får
- Städning, reparation och andra underhållsarbeten i Hembygdsgården
- Bakning och kaffeservering
- Försäljning av böcker, smycken och lotter på marknader och i Hembygdsgården
- Iordningställande av utställningar
- Ansvara för att hålla föreningens hemsida aktuell. En intressant uppgift för en datorintresserad person som vill ha ett       meriterande och utvecklande hemsidesuppdrag. Om du inte själv kan, så har du kanske ett förslag på någon inom familjen.

 

Länkar