Aktuellt


Med anledning av coronaviruset är många möten och aktiviteter inställda eller framflyttade
Måndagsgruppens träffar på måndagsförmiddagar är tills vidare inställda.
Årsmötet avseende 2019 som var planerat till den 19 mars 2020 är flyttat till mars 2021. Då hålls årsmöte för både 2019 och år 2020.

Eftersom ingen ny styrelse har valts år 2020 har de flesta av de gamla styrelsemedlemmarna accepterat att kvarstå till nästa årsmöte.
Ett styrelsemöte genomfördes den 20 augusti 2020. Nästa möte blir i januari 2021. Löpande ärenden är till dess delegerade till ordföranden, Lars-Olof Olsson.
Några större och långtgående beslut tas inte av styrelsen före nästa årsmöte.
 

Kalendarium, våren 2021
Vårens aktiviteter är beroende av myndigheternas rekommendationer.
Vi återkommer när vi har mer detaljerad information.

Årsmöte
På grund av pandemin beslutade styrelsen att skjuta upp årsmötet 2020 (avseende verksamhetsåret 2019). Förhoppningen var att årsmötet skulle kunna genomföras under hösten 2020. Av kända skäl gick inte det. Styrelsen beslutade då att genomföra årsmötet samtidigt med årsmötet 2021 (avseende verksamhetsåret 2020). Som läget är för närvarande bedömer styrelsen att det inte är möjligt att hålla ett traditionellt årsmöte. Därför vill styrelsen genomföra årsmötet utan fysisk närvaro av medlemmar (så kallat per capsulam). Det innebär att medlemmarna brevledes godkänner och beslutar enligt de förslag som framförs i årsmötets kallelse/dagordning.

I kallelsen till årsmötet finns en svarsblankett som medlemmarna ska fylla i och skicka till föreningen. Kallelsen kommer att skickas till medlemmarna i mars eller april månad.

Observera! Rösträtt vid årsmötet har medlem som betalat medlemsavgiften. Avgiften är 100 kr. För familj 150 kr och för ungdom under 18 år 75 kr. Betalas till plusgiro 488 75 26-4 eller bankgiro 5069-6350.

 

Vill du ha en praktisk uppgift i föreningen?
Vi har många aktiva medlemmar som gör värdefulla ideella insatser i föreningen. Men det finns plats för fler. Om du har tid, lust och möjlighet, hör av dig till Lars-Olof Olsson, telefon 072-526 94 40 eller e-post bloo@telia.com

Här är några exempel på uppgifter:
- Registrera böcker, dokument, konst, föremål och fotografier som föreningen får
- Städning, reparation och andra underhållsarbeten i Hembygdsgården
- Bakning och kaffeservering
- Försäljning av böcker, smycken och lotter på marknader och i Hembygdsgården
- Iordningställande av utställningar
- Ansvara för att hålla föreningens hemsida aktuell. En intressant uppgift för en datorintresserad person som vill ha ett       meriterande och utvecklande hemsidesuppdrag. Om du inte själv kan, så har du kanske ett förslag på någon inom familjen.

 

Länkar