Aktuellt

Ny postadress till Kungälvs Musei Vänner
Nu finns en brevlåda vid hembygdsgårdens entré.
Föreningens postadress:
Kungälvs Musei Vänner
Fästningsparken 1
442 31 Kungälv

Årsmöte
Föreningens årsmöte 2021 ägde rum den 19 maj. På grund av pandemin genomfördes mötet utan fysisk närvaror av medlemmar (så kallat per capsulam). Många medlemmar hade brevledes i en svarsblankett godkänt och beslutat enligt de förslag som framförts i kallelsen.
Under fliken Föreningen/Styrelsen finns namn på medlemmar som valts till förtroendeuppdrag i föreningen.

Kalendarium, hösten 2021
Tills vidare har Måndagsgruppen inga möten. I stället kommer mindre arbetsgrupper planera framtida aktiviteter och behandla andra aktuella frågor. Förhoppningsvis kan vi ha öppet hus i hembygdsgården under några lördagar i höst.
Våra aktiviteter är alltså fortsatt begränsade på grund av pandemin. Om möjlighet ges kan följande aktiviteter bli aktuella;
- Några berättarkvällar under senhösten
- Slöjdutställningar i hembygdsgården
- Visning av Kungälvsbroderiet i Mimers konsthall.

Bohusläns historia
Vetenskapsradion Historia har nyligen sänt ett mycket intressant avsnitt om Bohusläns historia. Lyssna gärna på det!
Använd följande adress till programmet:
https://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/srse/7962989.mp3

 

Vill du ha en praktisk uppgift i föreningen?
Vi har många aktiva medlemmar som gör värdefulla ideella insatser i föreningen. Men det finns plats för fler. Om du har tid, lust och möjlighet, hör av dig till Lars-Olof Olsson, telefon 072-526 94 40 eller e-post bloo@telia.com

Här är några exempel på uppgifter:
- Registrera böcker, dokument, konst, föremål och fotografier som föreningen får
- Städning, reparation och andra underhållsarbeten i Hembygdsgården
- Bakning och kaffeservering
- Försäljning av böcker, smycken och lotter på marknader och i Hembygdsgården
- Iordningställande av utställningar
- Ansvara för att hålla föreningens hemsida aktuell. En intressant uppgift för en datorintresserad person som vill ha ett       meriterande och utvecklande hemsidesuppdrag. Om du inte själv kan, så har du kanske ett förslag på någon inom familjen.

 

Länkar