AKTUELLT

Måndagsgruppen
Måndagsgruppen träffas i Hembygdsgården på Fästningsholmen varje måndag kl 9-12 med uppehåll under sommar-månaderna. Alla medlemmar som vill vara med är hjärtligt välkomna. Det finns många olika arbetsuppgifter; fotografering och registrering av föremål, iordningställande av rum, underhålls- och trädgårdsarbete.
Kl 10.30 dricker vi kaffe eller the och får aktuell information. Berättelser och historier om Kungälv och mycket annat bjuder in till trevlig samvaro och många skratt.


Hembygdsgården
Hembygdsgården är öppen för besökare på måndagar kl 9-12 samt när vi har aktiviteter i hembygdsgården och på Fästningsholmen.

Programverksamhet
Föreningen arrangerar eller medverkar i olika aktiviteter under året. Information finns här nedan, i medlemsutskick och i Kungälvs-Posten.
 

Kalender

Hembygdsgården sommaren 2020
Av tradition brukar Hembygdsgården vara öppen under delar av sommaren. I år har vi, som vi alla vet, speciella förhållanden. Vi måste alla bidra till att minska spridningen av covid-19. I sommar blir det därför ett mycket begränsat öppethållande;

Måndag 20 juli – söndag 2 augusti kl 11-18
Under dessa två veckor hoppas vi att Inlands hemslöjdsförening ska visa och sälja hantverksprodukter i Hembygdsgården.
Från föreningen medverkar Marie Axelsson.
Vid uppehållsväder har vi försäljning av våra böcker och medeltida smycken utomhus.

Övrig tid är Hembygdsgården stängd i sommar
Under sommaren har Fästningsholmen många besökare. Därför vill vi ha någon form av tillsyn av Hembygdsgården, även när den är stängd. Det innebär att frivilliga medlemmar tittar till Hembygdsgården några gånger i veckan.

Hösten 2020
Höstens program är ännu inte fastställt. Flera av vårens programpunkter blev inställda eller framflyttade. De hoppas vi få genomförda under hösten.

Föreningens årsmöte blev också framflyttat. Det måste genomföras under hösten.

 

Nya informationsskyltar vid gravfältet Stora Smällen, Västra Porten Ytterby
Skyltarna finns uppe på berget vid den genomgående stigen vid södra och norra färisten där man går in i fårhagen och gravområdet. Informationsskyltar vid en ny bilparkering återstår att få till.

Föreningen arbetar för ett friluftsmuseum i Kungälv. Med bil, cykel eller till fots ska man kunna besöka intressanta platser och bli informerad om bygdens och stadens historia.

I kommunen finns exempelvis gravfältet Stora Smällen, Ragnhildsholmen, Ytterby gamla kyrka, Klosterkullen, Kastellegården, Fästningsholmen och Bohus fästning. Runt om i trakterna finns många fler fornlämningar, hembygdsgårdar, soldattorp och kyrkor för den intresserade.

Stora Smällen, Västra Porten Ytterby, är ett gravfält från järnåldern. Det är ett av de största och mest välbevarade i Bohuslän och består av 160 fornlämningar; gravhögar, stensättningar, resta stenar, skeppssättningar, en treudd och en domarring.

Länkar