Tre föreningar har blivit en!

Föreningen Gamla Kungälv och Föreningen Kungälvs Musei Vänner gick vid årsskiftet 2023/2024 samman med Kungälvs Fornminnes- och Hembygdsförening.
Den nya föreningen fick namnet Föreningen Kulturarv Kungälv

Besök vår nya hemsida på kulturarvkungalv.se 
  

Länkar