INVIGNINGEN AV UTSTÄLLNINGEN nY-KONGELLF 2013-06-05

Kristina Bengtsson pratar om Alf Lidholm vid invigningen av utställningen Ny-Kongellf
Släktingar till Alf Lidholm
Besökare till utställningen Ny-Kongellf
Kristina Bengtsson och Christian IV