Viveka Overland juryns ordföranden lämnar över diplom till Rune Hasslöf

Årets bok 2012
Fångar på Bohus. Antologi om människoöden från 1300-talet till sent 1700-tal.
Redaktör: J O Hasslöf
Utgiven av Föreningen Kungälvs Musei Vänner
 

Sista veckan i maj 2013 installerades tre kakelugnar i Hembygdsgården. Arbetet utfördes som ett projekt med Näs slöjd & byggnadsvård. Till höger gänget som gjorde det.

"Julslutaredagen" på Hembygdsgården med allsång, blandat med gröt och historier och lite skrönor.


Kongahälla marknad. Ibland är det kyligt väder, men folk kommer ändå.

Trots att det var lite kyligt var det mycket folk på marknaden. Foto: Bo Ericsson
Föreningens ordförande öppnar marknaden klockan 10. Foto: Bo Ericsson
Barn hade dansuppvisning, likaså Kongahälla danslag Foto: Bo Ericsson
Ingemar Thorsson säljer vykort och ljus Foto: Bo Ericsson

2012. Invigningen av Kungälvsbroderiet
Invigning av Kungälvsbroderiet blev en succé med en välfylld Mimers hus konsthall, över 100 personer hade mött upp för att se invigningen. Efter att föreningens dåvarande ordförande Verna Rydén hälsat alla välkomna invigningstalade kommunordförande Elisabeth Mattsson. Därefter berättade Verna och Gunilla Fransson om broderiets tillkomst. Gunilla berättade att cirka 10.000 timmar har brodöserna använt för att åstadkomma broderirna.

Elisabeth Mattson invigningstalar Foto: C. Andersson
Verna Rydén hälsar alla välkomna till Mimers konsthall Foto: C. Andersson
Elisabeth Mattsson och Verna Rydén beundrar den nya gobelängen
Elisabeth Mattsson pratar med Git Andersson som är designledare för sista broderiet
Gunilla Fransson berättar om de 10.000 timmar som det tagit att framställa broderiet
Många besökte Mimers Konsthall vid invigningen

Berättarkväll – fullsatt igen!

Tredje berättarkvällen med släkttema!
Torsten Bodelind höll en historisk översikt som inledning till sitt tema om anfadern Pål Hetting Svensson – var han snapphane eller samhällsbyggare?. Under 100 år (1610 – 1710) utkämpade Sverige och Danmark 6 krig. Bakomliggande tvist gällde framför allt Öresundstullen och handeln över gränserna. 1656 tog 30-åriga kriget slut. Karl X Gustaf angriper Danmark igen –den bistra vintern gjorde att Bälten frös till, svenskarna stod utanför Köpenhamn. Freden blev ett hårt slag för Danmark som fick avträda bl.a. Skåne och Bohuslän.
Snapphanar uppträdde främst i Skåne. De kunde vara vanliga skogsrymlingar som sökte undgå straff, bönder som fått lämna ifrån sig sina gårdar eller vanligt folk som tröttnat på överheten. Snapphanarna var inte speciellt organiserade.
Greve Corfitz Ulfelt hade deserterat till svenska sidan efter dispyt med sin svärfar kung Christian 4. Hans brorson – Ebbe Ulfelt -  som var mycket rik och ägde stora gårdar bl.a. i Skåne, blev länshövding i Kristianstad men fick avsked,  tog sig till Stockholm, gick över till svenska sidan och började jaga snapphanar.
I detta virrvarr finns Pål Hetting kurir, en sockenryttare som genomlevde 5 krig.. Han blev ledare för snapphanarna. Ulfelt hade anställt en fogde som tydligt tog ut litet extra skatt för egen räkning och bönderna ilsknade till. Ledarna samlade ihop folk och angrep fogden. När man trodde denne var död gick man hem, men fogden överlevde, kände igen männen och alla ställdes inför rätta, torterades och steglades.
Pål Hetting bytte nu namn till Svensson och räddades av Ulfelt som nog tyckte han hade mer nytta av Pål levande. 1661 skrev Pål på trohetseden mot nye svenske kungen och tilldelades en gård på Linderödsåsen.
Pål Svensson fick 9  barn, blev en  betrodd man och gifte sig till stora gårdar. 1710 dog han i fältsjuka, hemförd av soldater, och begravdes under en stor gravhäll som länge var försvunnen men som 2004 hittades sönderslagen i 12 bitar och täckt av jord.
Pål – Torstens anfader - gav upphov till 9 barn och 55 barnbarn, varav en emigrerade till Amerika och skrev brev hem och Torsten kunde visa hemsända teckningar på hur storslaget allt var. Gåsen var minsann stor som en häst…
Birgitta Arkenback, välkänd konstnär i Kungälv, har alltid  intresserat sig för släkthistorier från Tjuvkil, Tjörn och framför allt de gamla norska släkterna. Hon anknöt till det stora tjuvkilsbroderiet som alla f.ö. kan få ta del av i storformat den 5 mars kl. 18.30 i Församlingshemmet. Birgitta visade målningar och teckningar på olika personer hon forskat omkring och menade att hon tydligt kunde se på näsorna i vilken släkt folk hörde hemma! Åtskilliga i salen kunde härledas…

Säve och Rödbo, spännande kyrkobesök med gamla och nya målningar.

KMV fullföljer ambitionen att besöka alla kyrkor i grannskapet - de flesta är ju medeltida. Den här gången hägrade Säve och Rödbo.
Fredrik Olsson berättade livfullt om Säve kyrka, en medeltida S:t Olofskyrka, varav några rester finns kvar. Dopfunten av täljsten, säkert hämtad från något av stenbrotten i kungälvstrakten är daterad till ca 1230.
Märkvärdiga är 1700-talets takmålningar, där ovanligt nog två konstnärer varit inblandade. Det var här som den senare så berömde Cristian von Schönfeldt fick utföra sin första takmålning. Johan Ross tog senare vid och spännande är att se skillnaden mellan de båda, den förre skicklig landskapsmålare, den senare mer intresserad att avbilda människor.
Omtänksamt är att man vid restaurering lämnat en liten bit av den smutsiga ytan för att man skall kunna se kontrasten när man tvättat målningarna med franskbrödsmetoden, samma som användes bl.a. i Skara domkyrka. Fredrik som stammar från orten kunde också berätta om hur man satte barn från fattighuset för sig längst ner i kyrkan och vilken diskussion som utbröt när kyrkorådet ville snygga till kyrkogården och flytta gravar för att få raka gångar. Församlingsborna segrade, bara några gångar finns för att ge ökad framkomlighet.
I Rödbo gav Ingvar Ekbrand oss historien bakom begravningskapellet som först på senare år byggts till och blivit en synnerligen smakfull liten kyrka. Inte den första – troligen fanns en tidig kyrka invid den gamla kyrkogården närmare Vedbacka. Den mäktigaste gran vi någonsin sett vakar över kyrkogården. Rödboborna behöver inte längre uppsöka de särskilda Rödbobänkarna i Kungälvs kyrka!.
En spännande överraskning väntade: Dagen före hade man satt upp en nyskapad tavla av konstnären Rune Ekre, helt unik, då motivet är Heliga Birgitta vid korsets fot. Heliga Birgitta vistades ju mycket på Bohus, bl.a. skulle hon som hovdam lära drottning Blanka svenska. Men inte i någon kyrka i trakten finns hon med i målningar – förrän nu – i Rödbo.
Invigning av tavlan kommer att ske senare och den är en konstupplevelse, väl värd ett särskilt besök. Håll ögonen öppna och gå dit till invigning eller till annat arrangemang i kyrkan. Rune Ekre har också gjort skissen till en väl genomtänkt ljusbärare som pendang till kyrkoorgeln. Ja, Rödbo kyrka var en glad och spännande överraskning.