Varför ska jag bli medlem?

Är du intresserad av Kungälvs kultur och historia?
Är du nyinflyttad?
Vill du bidra till att förverkliga ett besökscentrum - BOHUSPORTEN?
Vill du hjälpa till att göra vårt kulturarv känt på ett roligt sätt?
Det finns många skäl att vara med i Kungälvs Musei Vänner.
Vid årsskiftet 2019 var vi cirka 650 medlemmar i vänföreningen.


VÄLKOMMEN DU OCKSÅ SOM MEDLEM!

Kontakta oss

För att bli medlem

Sätt in avgiften på:

Plusgiro: 488 75 26 – 4 eller
Bankgiro: 5069 - 6350


Medlemsavgifter per år:
100 kr per vuxen person
50 kr för ungdom under 18 år
150 kr för familj
100 kr för organisation
500 kr för företag
Gåvor och annat stöd mottages tacksamt.


Föreningen Kungälvs Musei Vänner
Box 585
442 16 Kungälv


Ange "medlemskap" eller "gåva till fonden för Bohusporten" eller "gåva till föreningen" på talongen.