Styrelse och andra befattningar
Styrelse

Ordinarie styrelseledamöter
Lars-Olof Olsson 
Ordförande 
Tel 072-526 94 40 e-post: bloo@telia.com  

Anders Hansson 
Vice ordförande 
Tel 070-467 71 01 e-post: anders@ahautveckling.se

Lillvor Bergin 
Kassör 
Tel 073-399 26 11 e-post: lillvor.bergin@telia.com

Kenneth Gustafson 
Tel 070-591 55 74 e-post: kenneth.gustafson@hotmail.com

Bo Carlsson 
Tel 070-653 09 45 e-post: bo.gic@telia.com

Thomas Hilmersson 
Tel 0303-249332 e-post: thomas.hilmersson@hotmail.se

Barbro Erde
Tel 076-593 54 31 e-post: barbro.erdei@live.se

Jesper Eneroth 
Tel 070-658 22 36 e-post: jesper_eneroth@hotmail.se 

Ulf Karmark
Tel 070-542 04 78 e-post: ulf@mariebergsgard.se

Ersättare i styrelsen
Jan-Erik Axelsson
Tel 070-593 99 00 e-post: janerik@axjuridik.se

Marianne Wennerberg
Tel 072-395 91 10 e-post: mariawenner@hotmail.com

Adjungerade medlemmar som utses av
respektive hembygdsförening

Anders Johansson 
Kareby HBF
Tel 070-315 45 74 e-post: ritaranders@hotmail.com

Göran Kristensson 
Marstrands HBF 
Tel 070-795 45 02 e-post: goran.kristensson@telia.com 

Karin Bärtzner 
Kungälvs fornminnes- och hembygdsförening
Tel 070-410 98 76 e-post: karin.bartzner2@tele2.se

Valberedning

Jerker Olsson
Sammankallande
Tel 070-290 66 22 e-post: jo.byggherretjanst@gmail.com 

Carin Zandhers
Tel 070-880 59 93 

 
Styrelsens verkställande utskott, VU

Lars-Olof Olsson
Anders Hansson
Lillvor Bergin
Styrelsens sekreterare (ännu ej utsedd)

Revisorer

Christina Grinneback
Ordinarie revisor
Tel

Eva Strandberg
Ordinarie revisor
Tel 070-338 01 41

Olle Björnström
Ersättare
Tel 070-550 12 98 e-post: ollebjornstrom@gmail.com


 

Kungälvs fornminnes- och hembygdsförening,
en sektion inom Kungälvs Musei Vänner


Karin Bärtzner, ordförande
Lars Berg, sekreterare
Lillvor Bergin, kassör

 

 

.