Styrelse och andra befattningar
Styrelsen

Lars Olof Olsson, ordförande. Tel 072-526 94 40                e-post: bloo@telia.com  

Anders Hansson, vice ordförande. Tel 070-467 71 01
e-post: anders@ahautveckling.se

Lillvor Bergin, kassör. Tel 073-399 26 11
e-post: lillvor.bergin@telia.com

Hans Idström, sekreterare. Tel 070-650 12 12
e-post: hgidstrom@gmail.com

Kenneth Gustafson. Tel 070-591 55 74
e-post: kenneth.gustafson@hotmail.com

Jan-Erik Axelsson. Tel 0303-949 95
e-post: janerik@axjuridik.se

Bo Carlsson. Tel 070-653 09 45
e-post: bo.gic@telia.com

Thomas Hilmersson. Tel 073-623 40 63
e-post: thomas.hilmersson@hotmail.se

Barbro Erdei. Tel 076-593 54 31
e-post: barbro.erdei@live.se

Marianne Wennerberg, ersättare. Tel 072-395 91 10
e-post: mariawenner@hotmail.com 

Ulf Karmark, ersättare. Tel 070-542 04 78
e-post: ulf@mariebergsgard.se

Adjungerade medlemmar som utses av
respektive hembygdsförening


Anders Johansson, Kareby HBF. Tel 070-315 45 74
e-post: ritaranders@hotmail.com

Göran Kristensson, Marstrands HBF. Tel 070-795 45 02
e-post: goran.kristensson@telia.com 

Karin Bärtzner, Kungälvs fornminnes- och
hembygdsförening
e-post: karin.bartzner2@tele2.se

Valberedning

Ulf Bergin, sammankallande.
e-post: lillvor@minpost.nu 

Jerker Olsson
e-post: jo.byggherretjanst@gmail.com  

Revisorer

Kerstin Nordenham Murby,
Nordenhams revisionsbyrå AB 
e-post: kerstin@nordenham.se

Rune Andersson
e-post: martin@gotheborgs,se 

Ersättare
Thomas Lilja.  

Olle Björnström.                                     
e-post: ollebjornstrom@gmail.com2.
Styrelsens verkställande utskott, VU

Lars-Olof Olsson
Anders Hansson
Lillvor Bergin
Hans Idström

Bohusportengruppen

Lars-Olof Olsson, sammankallande. Tel 072-526 94 40

Tomas Sundberg. Tel 031-335 86 28
Ulla Linton. Tel 070-
Ingemar Mattsson. Tel 031-29 41 39
Lars-Göran Larsson. Tel 070-262 80 92
Anders Hansson. Tel 070-467 71 01
Kristina Bengtsson. Tel 073-599 62 97
Anders Johansson, adjungerad. Tel 0303-22 26 38 

Kungälvs fornminnes- och hembygdsförening,
en sektion inom Kungälvs Musei Vänner


Karin Bärtzner, ordförande
Lars Berg, sekreterare.
Lillvor Bergin, kassör. Tel 0303-63349 

 

 

.