FÖRSÄLJNING

I HEMBYGDSGÅRDEN på Fästningsholmen finns både fler böcker och smycket till försäljning.

Beställning sker via adress bloo@telia.com Lars-Olof Olsson, föreningens ordf. )


Här kan du beställa följande böcker:

Kungälvsbilder 1960-talet
eller när EPA kom till stan
Pris 100:- + frakt

Kungälvsbilder 1900-1959
En bilderbok med 350 bilder från Kungälv. Boken gjord av Conny Andersson och Bo Ericsson. Pris 100:-

Bohus Fästning
- en bibliografi av Hans Åkerström: 50 kr

Nordiska Möten

År 2001 arrangerade föreningen Trekungautställningen "Vid Landamäret" till minne av Trekungamötet 1101.
Vi vill ju arbeta gränsöverskridande och nära den aktuella forskningen så det var naturligt att vi i anslutning till utställningen också skulle sammanställa aktuell forskning omkring gränsområdet. Lars Linge, föreningens dåvarande vice ordförande och docent i historia, åtog sig redaktörskapet.
Boken innehåller nyskrivna artiklar inom många områden och en allt klarare bild framträder över vilken viktig roll Trekungamötet mellan norske kungen Magnus Barfot, svenske kungen Inge den äldre och danske kungen Erik Ejegod hade för riksbildningen i Norden.
Pris 100 kr.

Christian IV, Bohus och Kungälv

År 2003 arrangerade föreningen en utställning om Christian IV och hans städer. Det var denne danske kung som beordrade flyttning av Kungälv från dess gamla plats vid Kastellegården till holmen nedanför Bohus fästning.
Lagom till utställningen kunde vi ge ut den intressanta boken Christian IV, Bohus och Kungälv, författad av Lars Linge. C4, som kungen kallas i Danmark, regerade oss bohusläningar under 60 år. Han är vår "längste kung" och i Danmark är han känd av de flesta.
Historien om Bohus och Kungälv ses här för första gången i ett danskt - norskt perspektiv, nya forskningsrön presenteras och olika sammanhang diskuteras på ett lättfattligt sätt.
Pris 100 kr

Bohus fästning 700 år

2008 var det 700 år sedan Bohus fästning började byggas och 350 år sedan Bohuslän blev svenskt. I den här antologin behandlas både förspelet till borgbygget och Bohus betydelse under tidig medeltid. Vi får vara med på ett gästabud på 1300-talet liksom på kungligt bröllop.
Både den norska enklaven på svenska sidan – Skårdals skate – och kungsladugården finns med liksom ett julgille på Olsborg med objudna gäster . Här behandlas fästningens storhet men också dess fall och ett avsnitt skildrar livet i Ny-Kungälv – den stad på Fästningsholmen invånarna tvingades flytta till då Kungahälla bränts ner av svenskarna 1611.
Pris 150 kr

Fångar på Bohus

Den här antologin är alldeles ny 2012. Den behandlar olika människoöden från 1300-talet till sent 1700-tal. Vi lär känna både en svensk kung som fängslades på Bohus, en dansk adelsänka som deporterats för att danske kronprinsen förälskat sig i henne, en norsk biskop som sattes på Bohus och ett par finska "mössor" som förpassats hit på1740-talet av politiska skäl.
Vi lär känna fängelsehålor, brott och straff och inte minst dalmasen Pung-Erik som skrev brev hem och som blev upptakten till att boken kom till.
Här möter vi också Leopold som satt inspärrad för sin pietistiska tros skull och en präst från Torslanda som mördat...
Pris 150 kr

Årets bok 2012
Utsedd av Bohusläns Hembygdsförbunds årsstämma 1 juni 2013
Juryns motivering
Bokens tema är spännande och relativt outforskat. Redan omslaget väcker nyfikenhet, kittlar fantasin och skapar förväntningar på innehållet. Och boken svarar upp; allt får full pott! Tilltalande layout, bra sammansättning av artiklar och urval av författare, hög litterär nivå, bilderna kompletterar texterna tillsammans med Dick Holst illustrationer, illustrationer som ger liv åt de vitt skilda människoöden som kliver fram ur fästningens fängelsehålor. Läsaren får en intressant bild och god uppfattning av samhället och de tider som boken skildrar, utifrån en mängd olika perspektiv och många olika livsöden.

 

Stadspromenad i Kungälv

En behändig liten folder som ger historisk bakgrund till staden och via bilder och texter berättar om stadens hus och dess invånare.
Pris 20 kr

DVD-film om Västra gatan

Se mer info i bildtexten

Kopia i brons av Kungahällas sigill

Kopia i brons av Kungahällas sigill. Diameter; 35 mm.

Pris 250 kr

 

Kungahällas sigill
Kungahällas medeltida sigill hittades vid Kastellegården i slutet av 1800-talet. Den latinska texten runt sigillet lyder: Sigillvm civitatis Kononggell, d v s Kungahälla stads sigill. Vapnet består av ett torn med två portaler och framför tornet ringlar Kung-älven eller som den kallas idag - Nordre älv. Tornet är flankerat av ett svärd och vad somliga anser vara en hund medan andra tolkar det som ett lejon. Anledningen till att man ibland tolkat djuret som en hund hör samman med legenden om anläggandet av Bohus slott 1308. Kung Håkan V Magnusson lär ha fått rådet att låta en hund dra fram de fyra hörnstenarna. Hunden är nämligen ett så troget djur att det aldrig skulle svika sin husbonde - och legenden fick rätt - Bohus svek aldrig trots minst tretton hårda belägringar.
Karl X Gustav, beslöt efter försvenskningen 1658, att Kungahälla skulle fråntas sina stadsrättigheter och att stadens insignium skulle bli landskapet Bohusläns vapen. Nu fick Kungälv ändå behålla sina rättigheter men beslutet om landskapsvapnet stod kvar. Det är därför vi fortfarande kan se likheterna mellan stadssigillet och Bohusläns vapen. Älven är dock borta och djuret är numera ett tydligt lejon.
Till historien hör också att första gången, som landskapsvapnet användes i officiella sammanhang, var det broderat på det täcke som täckte Karl X Gustavs kista efter att han avlidit i Göteborg i februari 1660.

Tiggarmärket från Ny-Kongelf

Ny-Kongelf Ny-Kongelf

Kopia i silver av tiggarmärke från Ny-Kongelf
Finns som hänge för kedja samt kavajnål. Silverkedja och lädersnodd finns till självkostnadspris.
Pris per styck (båda): 200 kr

Enligt protokoll 19 januari 1624 bestämde de styrande i Ny-Kungälv, staden på Fästningsholmen 1613-1658, att den som hade tillstånd att tigga i staden skulle bära ett märke "av stål", som Niels guldsmed skulle tillverka.
Kopian som vi har till försäljning är gjord efter en teckning i Kongellffwe Byes Bog, förd över rådstugans sammanträden av byfogden 1615-1648.

Litteratur om Kungälv och Marstrand. En bibliografi av Hans Åkerström. Pris 130 kr.

Beställning sker via adress bloo@telia.com Lars-Olof Olsson, föreningens ordf. )