FÖRSÄLJNING

I HEMBYGDSGÅRDEN på Fästningsholmen finns fler böcker samt medeltida smycken till försäljning.

Välkommen in när vi har öppet. Beställ annars via e-post bloo@telia.com 
Vid leverans tillkommer frakt.

Nordiska Möten

År 2001 arrangerade föreningen Trekungautställningen "Vid Landamäret" till minne av Trekungamötet 1101 med den norske kungen Magnus Barfot, svenske kungen Inge den äldre och danske kungen Erik Ejegod.
Vi vill arbeta gränsöverskridande och nära den aktuella forskningen. Därför var det naturligt att vi i anslutning till utställningen skulle sammanställa aktuell forskning omkring gränsområdet. Lars Linge, föreningens dåvarande vice ordförande och docent i historia, åtog sig redaktörskapet.
Boken innehåller artiklar inom många områden och en allt klarare bild framträder över vilken viktig roll Trekungamötet hade för riksbildningen i Norden.
Specialpris 10 kr.

Christian IV, Bohus och Kungälv

År 2003 arrangerade föreningen en utställning om Christian IV och hans städer. Det var denne danske kung som beordrade flyttning av Kungälv från dess gamla plats vid Kastellegården till holmen nedanför Bohus fästning.
Lagom till utställningen kunde vi ge ut den intressanta boken Christian IV, Bohus och Kungälv, författad av Lars Linge. C4, som kungen kallas i Danmark, regerade oss bohusläningar under 60 år. Han är vår "längste kung" och i Danmark är han känd av de flesta.
Historien om Bohus och Kungälv ses här för första gången i ett danskt - norskt perspektiv, nya forskningsrön presenteras och olika sammanhang diskuteras på ett lättfattligt sätt.
Pris 50 kr.

Bohus fästning 700 år

2008 var det 700 år sedan Bohus fästning började byggas och 350 år sedan Bohuslän blev svenskt. I den här antologin behandlas både förspelet till borgbygget och Bohus betydelse under tidig medeltid. Vi får vara med på ett gästabud på 1300-talet liksom på ett kungligt bröllop.
Både den norska enklaven på svenska sidan – Skårdals skate – och kungsladugården finns med liksom ett julgille på Olsborg med objudna gäster . Här behandlas fästningens storhet men också dess fall och ett avsnitt skildrar livet i Ny-Kungälv – den stad på Fästningsholmen invånarna tvingades flytta till då Kungahälla bränts ner av svenskarna år 1611.
Pris 100 kr.

Fångar på Bohus

Den här antologin är alldeles ny 2012. Den behandlar olika människoöden från 1300-talet till sent 1700-tal. Vi lär känna både en svensk kung som fängslades på Bohus, en dansk adelsänka som deporterats för att den danske kronprinsen förälskat sig i henne, en norsk biskop som sattes på Bohus och ett par finska "mössor" som förpassats hit på 1740-talet av politiska skäl.
Vi lär känna fängelsehålor, brott och straff och inte minst dalmasen Pung-Erik som skrev brev hem och som blev upptakten till att boken kom till.
Här möter vi också Leopold som satt inspärrad för sin pietistiska tros skull och en präst från Torslanda som mördat...
Pris 150 kr

Fångar på Bohus blev utsedd till årets bok 2012 av Bohusläns Hembygdsförbunds årsstämma 1 juni 2013
Juryns motivering
Bokens tema är spännande och relativt outforskat. Redan omslaget väcker nyfikenhet, kittlar fantasin och skapar förväntningar på innehållet. Och boken svarar upp; allt får full pott! Tilltalande layout, bra sammansättning av artiklar och urval av författare, hög litterär nivå, bilderna kompletterar texterna tillsammans med Dick Holst illustrationer, illustrationer som ger liv åt de vitt skilda människoöden som kliver fram ur fästningens fängelsehålor. Läsaren får en intressant bild och god uppfattning av samhället och de tider som boken skildrar, utifrån en mängd olika perspektiv och många olika livsöden.


 

Berättelser om livet i Ny Kongelf

J O Rune Hasslöfs bok om protokollen i Kungellffwe Byes Bog ger en bild av liv och verksamhet i Kungälv under förra hälften av 1600-talet. Här får man veta hur ett dåtida samhälle fungerade. Kampen mellan dåtida överhet i form av kungens tillsatte fogde och tullar samt hantverkare, köpmän och det av folket demokratiskt valda rådets pragmatiska åtgärder tecknas i de många rättsfallen.
Boken fick ett hedersomnämnande av Bohusläns Hembygdsförbund som årets bok 2021.
Pris 250 kr

Kungahällas sigill

Kopia i brons av Kungahällas sigill. Diameter; 35 mm.

Pris 250 kr
 

Kungahällas sigill
Kungahällas medeltida sigill hittades vid Kastellegården i slutet av 1800-talet. Den latinska texten runt sigillet lyder: Sigillvm civitatis Kononggell, d v s Kungahälla stads sigill. Vapnet består av ett torn med två portaler och framför tornet ringlar Kung-älven eller som den kallas idag - Nordre älv. Tornet är flankerat av ett svärd och vad somliga anser vara en hund medan andra tolkar det som ett lejon. Anledningen till att man ibland tolkat djuret som en hund hör samman med legenden om anläggandet av Bohus slott 1308. Kung Håkan V Magnusson lär ha fått rådet att låta en hund dra fram de fyra hörnstenarna. Hunden är nämligen ett så troget djur att det aldrig skulle svika sin husbonde - och legenden fick rätt - Bohus svek aldrig trots minst tretton hårda belägringar.

Karl X Gustav, beslöt efter försvenskningen 1658, att Kungahälla skulle fråntas sina stadsrättigheter och att stadens insignium skulle bli landskapet Bohusläns vapen. Nu fick Kungälv ändå behålla sina rättigheter men beslutet om landskapsvapnet stod kvar. Det är därför vi fortfarande kan se likheterna mellan stadssigillet och Bohusläns vapen. Älven är dock borta och djuret är numera ett tydligt lejon.

Till historien hör också att första gången som landskapsvapnet användes i officiella sammanhang var det broderat på det täcke som täckte Karl X Gustavs kista efter att han avlidit i Göteborg i februari 1660.

Tiggarmärket från Ny-Kongelf

Ny-Kongelf Ny-Kongelf

Kopia i silver av tiggarmärke från Ny-Kongelf
Finns som hänge för kedja samt som kavajnål. Silverkedja och lädersnodd finns till självkostnadspris.
Pris per styck (båda): 200 kr

 

Enligt protokoll 19 januari 1624 bestämde de styrande i Ny-Kungälv, staden på Fästningsholmen 1613-1658, att den som hade tillstånd att tigga i staden skulle bära ett märke "av stål", som Niels guldsmed skulle tillverka.
Kopian som vi har till försäljning är gjord efter en teckning i Kongellffwe Byes Bog, förd över rådstugans sammanträden av byfogden 1615-1648.

Litteratur om Kungälv och Marstrand.
En bibliografi av Hans Åkerström.
Pris 130 kr.

Bohus Fästning
En bibliografi av Hans Åkerström. 
Pris: 50 kr

Kungälvsbilder 1900-1959
En bilderbok med 350 bilder från Kungälv. Boken gjord av Conny Andersson och Bo Ericsson.
Pris 100 kr

Boken är slutsåld

Kungälvsbilder 1960-talet
eller när EPA kom till stan

En bilderbok med bilder från Kungälv under 1960-talet. Boken gjord av Conny Andersson och Bo Ericsson.
Pris 100 kr

Utsedd till ÅRETS HEMBYGDSBOK av Bohusläns hembygdsförbund.

Kexen ajöss
Årsskrift 2022 Föreningen Gamla Kungälv

En skrift i text och bild om kexfabrikens historia gjord av Sven Kollberg och Bo Eriksson.
Pris 40 kr

 

Livet & kexen i Kungälv

I boken beskrivs 130 år av kexhistoria. Här finns berättelserna om bland annat bräckboden, kexen och polarexpeditionerna, baddaren, utvalda kexfavoriter och om fabrikens sista tid. Boken är rikt illustrerad.
Pris 200 kr