Kungälvs Musei Vänners
Bildarkiv

Föreningen förfogar över Kungälvs största bildarkiv över Kungälv. Arkivet innehåller idag över 150.000 fotografier som fylls på hela tiden. Har Ni bilder från Kungälv, även porträtt, så lånar vi gärna dom för att skanna in och göra dom digitala. Fotografierna kan vara papper, dia, negativ eller glasplåtar. Ni får givetsvis tillbaka fotografierna och Ni bestämmer vad som får göras med fotografierna.
Vi är även intresserade av alla historiska dokument för inskanning.
Kontakta gärna oss

Conny Andersson 0707-498575

Lärare i Kungälv, någon gång på 1950-talet
Västra gatan på 1920-talet
Gården på Västra gatan 43 vid sekelskiftet 1900