Kungälvs Musei Vänners
Bildarkiv

Föreningen förfogar över Kungälvs största bildarkiv över Kungälv. Arkivet innehåller idag över 200.000 fotografier som fylls på hela tiden. Har Ni bilder från Kungälv, även porträtt, så lånar vi gärna dem för att skanna in och göra dem digitala. Fotografierna kan vara papper, dia, negativ eller glasplåtar. Ni får givetsvis tillbaka dem och Ni bestämmer vad som får göras med fotografierna.
Vi är intresserade av alla historiska dokument för inskanning.
Kontakta oss gärna

Lars-Olof Olsson Tel 072-526 94 40 eller
e-post bloo@telia.com

Lärare i Kungälv, någon gång på 1950-talet
Västra gatan på 1920-talet
Gården på Västra gatan 43 vid sekelskiftet 1900