Kungälvsbroderiet

En bild från senaste broderiet

Det fjärde broderiet

Det fjärde broderiet påbörjades 2008 och färdigställdes till septemberutställningen 2012 och berör 1500-talet och 1600-talet. Många av förebilderna kommer från Olaus Magnus träsnitt men en del är komponerade av brodöserna själva. Vi har även tagit motiv från Erik Dahlbergs teckning där han har med Bohus slott och Kungälvs kyrka när den är nybyggd. Kyrkan påbörjades 1679 och den första gudstjänsten hölls 1783. Målningarna i Kyrkans tak slutfördes de sista åren på 1600-talet. (bilden i mitten)
Två av bilderna kommer från berättelsen om ”Herr Arnes Penningar” av Selma Lagerlöf.. Den bygger på en verklig händelse.( bild 22 och 23) Man kan på två bilder se förändringen i kyrkan när man går över från katolsk till protestantisk gudstjänst. (bild nr 7) Bild nummer tre visar hur man kunde bestämma var kungsgården i Ytterby låg. Biskop Nilsön kommer och rider och stannar till vid ”Tunge gårdar”. Där ser han kungsgården på 4-5 pilskotts avstånd. (bild 3) Margareta Hvitfeldt på Sundsby gård skriver sitt testamente efter att ende arvingen dött. Där donerar hon Sundsby och Åby gård och avkastningen skall gå till unga män från Bohuslän som vill utbilda sig. Motivet är taget från Gustaf Brusewitz tavla som hänger på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg (Bild 10)

Fyra broderade gobelänger klara sept- 2012

MEDELTIDEN 2 2,10 X 2,30 Konstnär Birgitta Arkenback

Syfte

Syftet med Kungälvsbroderiet är att förmedla Kungälvs historia till först och främst våra innevånare men också till alla som vill intressera sig för den omväxlande tid då vi inte var svenskar. Det är om denna tid vi börjat berätta och sedan får vi se hur långt vi kommer. Våra skolbarn har i alla år fått lära sig Sveriges historia men för Kungälvs del började den först i och med freden i Roskilde 1658.


Vi vill också visa broderiets konst så att den inte blir bortglömd. Yngre människor säger sig inte ha tid med sådant, men vi får hoppas att deras tid kommer, när de intresserar sig för en sådan avstressande sysselsättning.

Alla kan lära sig !!!

 

HERTIG ERIK OCH EUFEMIA Konstnär Birgitta Arkenback
DROTTNING MARGARETA Konstnär Birgitta Arkenback

Hur vi arbetat.

Det började i maj 2003 då vi på TV såg den broderade Pilgrimstapeten i Värmland. Medlemmarna i Kungälvs Kyrkliga Arbetskretsar diskuterade då om vi skulle erbjuda oss att brodera vår historia. Vi tog då kontakt med ordföranden i Kungälvs Musei Vänner, Verna Rydén, och frågade om de ville ha våra tjänster. Vi fick snabbt svar att ett stort intresse fanns och 2 september 2003 träffades vi i Församlingshemmet för att diskutera hur vi skulle lägga upp arbetet. I föreningens styrelse fanns textilkonstnär Birgitta Arkenback som erbjöd sig att måla förebilderna.
En skara på åtta damer i Arbetskretsarna började lite trevande med snabbt ihopkomna bilder. Ganska snart hade ryktet spridit sig om vad vi höll på med och vi blev fler och fler. De första 50 bilderna var färdiga och monterade i maj 2006 då vi visade upp dem på Församlingshemmet under Kulturdagarna.

ALBREKT, FÅNGE PÅ BOHUS Konstnär Birgitta Arkenback
VIKINGATIDEN 2,50 X1,70 Konstnär Birgitta Arkenback

Utställning 2007

I januari 2007 var det dags för utställning i konsthallen i Mimers Hus då vi även presenterade nästa projekt, Vikingatiden, som hade påbörjats.
Det har gått ca två år sedan vi fick de första bilderna av de 40 rutor som nu efter ett stort precisionsarbete är sammanfogade till ett enda stort broderi, som kunde visas i Mimers Hus´ konsthall, augusti 2008.

Utställning 2012

Nu 2012 är broderi nummer fyra klart att visas upp med 25 nya bilder. Ny konstnär­lig rådgivare är Git Andersson och brodöserna har själva designat en del bilder.

 

Verna Rydén har sammanställt texter i särskilda foldrar, som finns att låna vid besök i utställningen. Där finns belagda fakta men även skrönor som inte är historiskt alldeles säkra.

Framtid

Var skall dessa broderier hänga?

 

Ja, vi hoppas att det någon gång blir en plats i ett planerat besökscentrum – Bohusporten.

BOHUS SLOTT FÖRE 1658