Styrelsen för Föreningen Kungälvs Musei Vänner efter årsmöte 2016
Bohusportengruppen.
Lars-Olof Olsson sammankallande 0725 269 440

Tomas Sundberg 031-335 86 28
Ulla Linton, 0705-63621
Ingemar Mattsson 031-29 41 39
Lars-Göran Larsson 0702 628 092
Anders Hansson 0303-91929
Kristina Bengtsson 0735-996 297
Adj.
Anders Johansson 0303-22 26 38


 

Fornminnesföreningen, en sektion inom Kungälvs Musei Vänner

Conny Andersson vise ordf. 0707 498 575
Lars Berg, sekr.
Lillvor Bergin, kassör 0303-63349
Styrelsen.
Lars Olof Olsson, Åsgatan 16 44230 Kungälv Ordförande e-post/ bloo@telia.com mob. 0725-269440
Ansv. för bokregistrering 

Anders Hansson Kyrkbäcksg 9 442 52 Ytterby 0303-91929 Vise ordf    e-post/ anders@ahautveckling.se mob. 0704-677101

Hans Idström Södra Gränden 1 Kungälv Sekreterare. 
0303-92468   0706-501 212

Lillvor Bergin, Västra gatan 13, 44231 Kungälv 0303-63349
Kassör e-post: lillvor.bergin@telia.com 0733-992611

Conny Andersson, Kongahällagat. 34 B,44238 Kungälv mob.0707-498575  e-post: klvconny@gmail.com   Bildansvarig

Birgitta Arkenback , Glöskär 44273 Kärna 0303-226120/b e-post bertil.arkenback@gmail.com 0708-802575

Bo Carlsson, Kornhall 130, 44274 Harestad 0303-22 01 98/b e-post: bo.glc@telia.com mob. 070-6530945

Gunnar Fransson, Ragnhildsgatan 3,44235 Kungälv 0303-12359 e-post: gunnar.f@telia.com 076-7948041

Kenneth Gustafson Häggväg. 6 44250 Ytterby e-post: kenneth.gustafson@hotmail.com mob. 070-5915574

Ann-Magret Olsson, Kastellegårdsv. 250, 44239 Kungälv 0303-91752 

Thomas Hilmersson Alkaievägen 5C  445 33 Bohus 0736-234 063

Nina Axelsson Östra Röd 140 Harestad 0303-22 05 53

Adjungerad:

Lars-Göran Larsson, Flateby 280, 44274 Harestad 070-262 80 92
e-post: lglarssonesq@hotmail.com 031-983225(a)

Anders Johansson Skårby 840 44205 Kareby 0303-222638
Repr.Kareby hembygdsförening 0703-154574 e-post: ritaranders@hotmail.com

Ingrid Karlsson, Tvetgatan 273 44233 Kungälv 0303-14658
Repr. Hålta hembygdsförening sommarbostad 0303-227081

Göran Kristensson, Guddeby 210, 44294 Ytterby
e-post: goran.kristensson@telia.com 0707-954502

Marianne Wennerberg, Västra gatan 36 44231 Kungälv 0303-57920
e-post: mariawenner@hotmail.com mob. 0723-95911

Valberedning:

Ulf Bergin, Västra gatan 13, 44231 Kungälv, smk 0303-63349/b
e-post: lillvor@minpost.nu Mob.0708-933631

Jerker Olsson Östra gatan 7 44231 Kungälv 0303-14141/b e-post: jo.byggherretjanst@gmail.com mob. 070-2906622

Revisorer:

1.Kerstin Nordenham Murby, Nordenhams revisionsbyrå AB 0303-19630/a e-post: kerstin@nordenham.se

2. Rune Andersson, Strandgatan 54 B, 44231 Kungälv 0303-15128
e-post: martin@gotheborgs,se 070-6290559)

Ers. Thomas Lilja, Östra gatan 3, 44231 Kungälv 0303-15332

Ers. Olle Björnström, Violgatan 8, 44254 Ytterby 0303-92652 e-post ollebjornstrom@gmail.com2.

 

 

.