Styrelsen för Föreningen Kungälvs Musei Vänner efter årsmöte 2018
Bohusportengruppen.
Lars-Olof Olsson sammankallande 0725 269 440

Tomas Sundberg 031-335 86 28
Ulla Linton, 0705-63621
Ingemar Mattsson 031-29 41 39
Lars-Göran Larsson 0702 628 092
Anders Hansson 0303-91929
Kristina Bengtsson 0735-996 297
Adj.
Anders Johansson 0303-22 26 38


 

Fornminnesföreningen, en sektion inom Kungälvs Musei Vänner

Conny Andersson  ordf. 0707 498 575
Lars Berg, sekr.
Lillvor Bergin, kassör 0303-63349
Styrelsen.
Lars Olof Olsson, Åsgatan 16 44230 Kungälv Ordförande                      e-post/ bloo@telia.com mob. 0725-269440
Ansv. för bokregistrering 

Anders Hansson Kyrkbäcksg 9 442 52 Ytterby  Vise ordf                        e-post/ anders@ahautveckling.se

Hans Idström Södra Gränden 1 Kungälv Sekreterare. 
0303-92468   0706-501 212

Lillvor Bergin, Västra gatan 13, 44231 Kungälv 0303-63349
Kassör e-post: lillvor.bergin@telia.com 0733-992611

Conny Andersson, Kongahällagat. 34 B,44238 Kungälv                          e-post: klvconny@gmail.com   Arkivansvarig

Birgitta Arkenback , Glöskär 44273 Kärna 0303-226120                         e-post bertil.arkenback@gmail.com 0708-802575

Bo Carlsson, Kornhall 130, 44274 Harestad                                            e-post: bo.glc@telia.com mob. 

Jan-Erik Axelsson V Rollsbo Ytterby

Kenneth Gustafson Häggväg. 6 44250 Ytterby                                         e-post: kenneth.gustafson@hotmail.com 

Ann-Magret Olsson, Kastellegårdsv. 250, 44239  Kungälv 

Thomas Hilmersson Kaponjärsvägen 6 442 66  Marstrand

Adjungerad:

Anders Johansson Skårby 840 44205 Kareby 
Repr.Kareby hembygdsförening e-post: ritaranders@hotmail.com

Göran Kristensson, Guddeby 210, 44294 Ytterby
e-post: goran.kristensson@telia.com 

Ersättare:

Marianne Wennerberg, Västra gatan 36 44231 Kungälv 
e-post: mariawenner@hotmail.com  

Eivor Ahrenstedt Toftåsen 5 Kärna 

Valberedning:

Ulf Bergin, Västra gatan 13, 44231 Kungälv, 
e-post: lillvor@minpost.nu 

Jerker Olsson Östra gatan 7 44231 Kungälv e-post: jo.byggherretjanst@gmail.com  

Revisorer:

1.Kerstin Nordenham Murby, Nordenhams revisionsbyrå AB                  e-post: kerstin@nordenham.se

2. Rune Andersson, Strandgatan 54 B, 44231 Kungälv
e-post: martin@gotheborgs,se 

Ers. Thomas Lilja, Östra gatan 3, 44231 Kungälv 

Ers. Olle Björnström, Violgatan 8, 44254 Ytterby                                     e-post ollebjornstrom@gmail.com2.

 

 

.