Bildarkiv

Vi tar gärna emot fotografier och andra dokument till vårt stora bildarkiv. Om ni har något att berätta om bilden eller namn på personerna, desto bättre. Annars tar vi hjälp från våra medlemmar för att få mer information.

Har ni bilder med anknytning till Kungälv, även porträtt, så lånar vi gärna dem för att skanna in och göra dem digitala. Fotografierna kan vara på papper, dia, negativ eller glasplåtar. Ni får givetsvis tillbaka dem och ni bestämmer vad som får göras med fotografierna.
Vi är intresserade av alla historiska dokument.

Kontakta oss gärna
Lars-Olof Olsson
Tel 072-526 94 40 eller
e-post bloo@telia.com

Lärare i Kungälv, någon gång på 1950-talet
Västra gatan på 1920-talet
Gården på Västra gatan 43 vid sekelskiftet 1900