Hembygdsgården
Hembygdsgården i Kungälv var tidigare stadens prästgård. Den flyttades 1930-31 från Västra gatan till dess nuvarande plats på Fästningsholmen. Huset tillhör Kungälvs Fornminnes- och Hembygdsförening som är en sektion inom Kungälvs Musei Vänner.

Hembygdsgården är öppen för besökare måndagar kl 9-12 samt när föreningen har aktiviteter i Hembygdsgården och på Fäst-ningsholmen.